De OpMaat naar een nieuw arbeidsrecht

N. Cancian, S. Jellinghaus, B. de Leest, R.D. Rietveld, P. Hogewind-Wolters, E. Verhulp

€ 39,99

SDU

Paperback / softback

15-11-2019

dut

Leverbaar

Cybercrime and Digital Deviance

Shawn K. Smith & Roderick S. Graham

€ 46,25

Taylor & Francis Inc

Paperback / softback

25-10-2019

eng

Leverbaar

Handboek Participatiewet

R. Hutten & Mr. R.F. Kleinjan

€ 59,00

ABC Uitgeverij

Paperback / softback

08-11-2019

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Zelfstandigheid in gebondenheid

Ine van Haaren-Dresens

€ 49,95

Wolf legal publishers

Paperback / softback

24-10-2019

dut

Op werkdagen voor 23.00 uur besteld volgende dag in huis

Actoren in de strafrechtspleging

Maarten Bolhuis & Beijers Guillaume & Yvette Schoenmakers

€ 29,00

Boom Criminologie

Paperback / softback

18-11-2019

dut

In herdruk

Reliance in the Breaking-Off of Contractual Negotiations

Isabel Zuloaga

€ 75,00

Intersentia

Hardback

15-11-2019

eng

Leverbaar


meer recent verschenen

Ruud Stokvis

Recht en Slecht - mr. Benno Stokvis (1901-1977)

Mr. dr. Benno Stokvis (1901-1977) was literator, rechtsgeleerde, publicist, parlementslid, mediapersoonlijkheid, radiospreker, honden- en paardenliefhebber, maar bovenal advocaat, een strijdbaar jurist. Menselijk en maatschappelijk bewogen, in het naoorlogse Nederland een ‘Bekende Nederlander’. Ruud Stokvis noemt de vele publieke activiteiten van mr. Benno Stokvis. Maar hij reconstrueert bovenal zijn veel minder bekende privéleven en dan vooral aan de hand van zijn uitlatingen in en reacties op zijn door duizenden beluisterde radiorubriek ‘Recht en Slecht’. 

meer informatie

Jaarboek Corporate Governance 2019-2020

Heeft u in uw functie te maken met corporate governance vraagstukken? De 9e editie van dit jaarboek brengt u bij in actuele en relevante onderwerpen zoals langetermijnwaardecreatie, de invloed van biases en algoritmes op besluitvorming, digitalisering, benoemingen en samenstelling van bestuur en toezicht, en pension fund governance.

De zaak van de smeltende dinosaurus

Overpeinzingen bij 22 jaar werken in de wereld van het bouwrecht
M.A.B. Chao-Duivis

Afstand van recht

27 jaar na het verschijnen van de eerste editie verschijnt de nieuwe druk van de monografie over afstand van recht. Deze nieuwe druk biedt, grotendeels met behoud van de oorspronkelijke structuur, een eigentijdse analyse met daarin een breder spectrum aan sub-onderwerpen dan in de eerste druk.

Compendium Estate Planning

Dit compendium bevat een breed scala aan onderwerpen op het gebied van de estate planning. Het boek volgt goeddeels de praktijk van het leven: samenwonen – huwen – schenken – erven. Zowel de civielrechtelijke als de fiscaalrechtelijke kant komt aan bod.

Huurrecht Bedrijfsruimte. Editie 2019

Deze uitgave is uitgegroeid tot een standaardwerk op het gebied van huurrecht. De nieuwe regelgeving komt zeer uitgebreid aan de orde en wordt becommentarieerd aan de hand van de parlementaire geschiedenis die eraan ten grondslag ligt.

De rekening-courantverhouding

De rekening-courant is niet meer weg te denken uit het girale geldverkeer en de bancaire kredietverlening. Bedrijfsjuristen en advocaten vinden in deze monografie het antwoord op tal van vragen die zich bij deze figuur kunnen voordoen.

Samenloop

Deze uitgave biedt een gids bij het behandelen van vraagstukken omtrent samenloop. Het gaat niet louter om een update van de vorige editie uit 1992. De nieuwe editie valt op door haar perspectief van de civiele procedure en de aandacht voor grensoverschrijdende en procesrechtelijke kwesties.

Burgerlijk Procesrecht 2020

Wetboek van burgerlijke rechtsvordering.
Wet op de rechterlijke organisatie
Wet op de rechtsbijstand
Liquidatietarief
Landelijk procesreglement voor rolzaken kanton
Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de rechtbanken (vóór en ná 1 oktober 2019) en veel meer.

Insolventierecht. Editie 2019

In Sdu Commentaar Insolventierecht wordt het gehele insolventierecht artikelsgewijs becommentarieerd.

Crowdfunding

Dit cahier beoogt een praktisch overzicht te geven van de juridische aandachtspunten bij crowdfunding. Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij de geldnemer al dan niet met behulp van een bemiddelend platform rechtstreeks financiering verkrijgt van het publiek.

Arbeidsrecht Artikelsgewijs Editie 2019

Sdu Commentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs is een oriëntatie- en naslagwerk in één. Naast de wettekst vindt u een deskundige toelichting op de wetgeving, geschreven door gerenommeerde auteurs uit de arbeidsrechtwereld.

Studieboeken voor juridische opleidingen direct uit voorraad leverbaar in onze winkel Herengracht 60 Den Haag t.o. Centraal Station

Studiebegeleiding

Nieuwsbrief

Meld u nu aan voor onze nieuwsbrieven! U krijgt dan maximaal 1 keer per week een update over het door u aangegeven onderwerp.

Nieuwsbrieven

Douwes juridisch antiquariaat

Douwes juridisch antiquariaat groeit gestaag. Bijna dagelijks komen er nieuwe titels bij. 

De dienstverlening van DNJB

De juridische boekenspecialist Eric Koreman

De Rechter - Jesse van Muylwijck

Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor schade door aantasting van geestelijke gezondheid, verdriet, angst, spanning, frustratie, ergernis en (ander) onbehagen

Psychische schade

Psychische aandoeningen kunnen ten minste zo invalideren als fysieke aandoeningen. Psychische schade roept in het aansprakelijkheidsrecht niettemin eigen vragen op, over onrechtmatigheid, relativiteit, causaal verband en schadebegrip.

meer informatie

Tekst & Commentaar

Arbeidsovereenkomst Speciale uitgave WAB en Wnra

Deze speciale editie van Tekst & Commentaar Arbeidsovereenkomst is tot stand gekomen naar aanleiding van de veelbesproken wijzigingen door de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de wijzigingen in de Ambtenarenwet en de Waadi. In deze uitgave is de tekst van Titel 7:10 BW na inwerkingtreding van de hiervoor genoemde wijzigingswetten opgenomen met kort, helder commentaar. 

meer informatie

Tekst & Commentaar

Gezondheidsrecht 8e druk

De korte en heldere commentaren in deze tekstbundel helpen u snel uw weg te vinden binnen het gezondheidsrecht. Deze 8e druk is bijgewerkt naar de stand van zaken per 1 juli 2019 en bevat ruim 250 meer commentaren dan zijn voorganger. 

meer informatie

Ingrid van der Klooster & Christel Grundmann-van de Krol

Koersen door de Wet op het financieel toezicht

In Koersen door de Wet op het financieel toezicht (vierde druk, 2012) zijn diverse onderwerpen behandeld die nu bijeengebracht zijn in Deel II – Effectenuitgevende instellingen. De desbetreffende onderwerpen zijn door de diverse ontwikkelingen sinds 2012 geactualiseerd en uitgebreid met enkele nieuwe onderdelen. 

meer informatie

Een toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden.

Inzicht in de ondernemingsraad. Editie 2020

De 31e editie van Inzicht in de ondernemingsraad bevat een uitvoerige, artikelsgewijze toelichting bij de Wet op de ondernemingsraden, aangevuld met een actueel overzicht van relevante jurisprudentie en een aantal bijlagen met nuttige informatie over de rol van de ondernemingsraad in andere regelgeving (waaronder arbeidstijden, arbeidsomstandigheden en raden van commissarissen/raden van toezicht).

meer informatie

Een juridisch kookboek

Het Gerecht

De juridische wereld en de culinaire wereld lijken op het eerste gezicht niet veel met elkaar te maken te hebben. Toch blijkt het helemaal niet zo gek om een link te leggen tussen juridische termen en culinaire recepten. En dan hebben we het niet alleen over advocaat. 
Start de dag bijvoorbeeld met een paar heerlijke notarisappelpannenkoekjes. Denk voor de lunch eens aan een gezonde pleidooier. 

meer informatie

Meld u aan voor de nieuwsbrief Recht - Algemeen.  Meer nieuwsbrieven

Vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Handboek notarieel ondernemingsrecht

Dit tweede deel in de serie handboeken over het notarieel ondernemingsrecht legt de nadruk op de vereniging. Het verenigingsrecht is een gebied dat de notaris door diverse (aanstaande) wetswijzigingen niet kan laten versloffen.

meer informatie

Christel Grundmann-van de Krol & Ingrid van der Klooster

Koersen door de Wet op het financieel toezicht

In Koersen door de Wft op het financieel toezicht (vierde druk, 2012) zijn diverse onderwerpen behandeld die nu bijeengebracht zijn in Deel II: Effectenuitgevende instellingen. De desbetreffende onderwerpen zijn door de diverse ontwikkelingen sinds het verschijnen van het boek uit 2012 grondig geactualiseerd en uitgebreid met enkele nieuwe onderdelen.

meer informatie

Asser-serie

Koop en ruil - Bijzondere overeenkomsten

Dit gezaghebbende handboek schetst de actuele stand van zaken omtrent de koopovereenkomst. Ook wordt stilgestaan bij twee bijzondere overeenkomsten die nauw aan de koop verwant zijn: de ruil en de timesharing. In deze 9e druk is ruim zes jaar aan nieuwe wetgeving, rechtspraak en literatuur verwerkt. De koopovereenkomst vormt één van de hoekstenen van het rechtsverkeer. Asser-deel 7-I Koop en ruil vormt een compleet en actueel handboek omtrent deze bijzondere overeenkomst.

Misleidende (B2B) reclame en vergelijkende reclame

Wanneer is er sprake van misleidende reclame? En hoe verschillen de regels over vergelijkende reclame in zakelijke (B2B) en consumentgerichte (B2C) communicatie? Deze titel biedt aan de hand van de regels van afd. 6.3.4. antwoord op vragen als deze. 

meer informatie

Het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 en de Wet op de vpb 1969

De eenzijdige regeling

Deze uitgave geldt als de enige publicatie die alle Nederlandse regelingen ter voorkoming van dubbele belasting beschrijft. De vijfde druk is volledig up-to-date voor de belastingheffing van 2019. De Eenzijdige Regeling neemt een belangrijke positie in binnen het belastingrecht; alle verdragen die Nederland sluit verwijzen naar deze regeling.
 

meer informatie

Klassiekers onder de loep. Een rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten

Klassiekers onder de loep. Een rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten

Klassiekers onder de loep. Een rechtsgebiedoverstijgende beschouwing van klassieke arresten is een project van Law Extra, het talentenprogramma van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit. Zeventien rechtenstudenten doen in deze bundel verslag van hun onderzoek naar de huidige betekenis van negen klassieke arresten.

meer informatie

Vriendenbundel voor prof. mr. J. Struiksma

Verwant met verband: Ruimte, Recht en Wetenschap

Prof. mr. Jan Struiksma is sinds 1990 verbonden geweest aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij werd aan deze faculteit bijzonder hoogleraar ruimtelijk bestuursrecht en vervolgens gewoon hoogleraar bestuursrecht. Bij het afscheidssymposium ter gelegenheid van zijn emeritaat op 27 september 2019 is hem deze vriendenbundel aangeboden.

meer informatie

Handboek voor gedetineerden en hun hulpverleners

Bajesboek

Bajesboek is in de eerste plaats een vraagbaak voor gedetineerden die willen weten wat hun rechten en plichten zijn als verdachte in een huis van bewaring of als ‘afgestrafte’ in een gevangenis. Zij vinden in dit boek informatie over het voor hen geldende dagprogramma, over contacten met familie, advocaten en andere hulpverleners, over mogelijkheden tot verlof en strafonderbreking, over disciplinaire straffen en over nog veel meer.

meer informatie

De inzet van medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidsgeschillen door de bestuursrechter

Bruggen bouwen over de kenniskloof

Het is schering en inslag dat rechters in beroepszaken over arbeidsongeschiktheid medische rapporten moeten beoordelen. De vraag is of zij daar wel toe in staat zijn. Rechters zijn immers geen artsen. Ze kunnen, als ze er niet uitkomen,0 zelf een medisch deskundige inschakelen. Dan moeten ze het rapport van de deskundige op waarde schatten. Kunnen ze dát dan wel? 

meer informatie

Tekst & Toelichting

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Per 1 januari 2020 wijzigt het arbeidsrecht ingrijpend met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab). De belangrijkste wijzigingen zijn: - Invoering van een cumulatiegrond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst; - Het recht op transitievergoeding en de opbouw daarvan wijzigt; - Nieuwe regels over oproepovereenkomsten; - De ketenregeling verruimt; - De payrollovereenkomst wordt gedefinieerd en geregeld; - Een WW-premiedifferentiatie tussen vaste en tijdelijke contracten.
 

meer informatie

Groningen Centre for Law and Governance

Verkeersaansprakelijkheid

Verkeersongevallen zijn een belangrijke oorzaak van letselschade. Verkeersaansprakelijkheid is derhalve een gewichtig onderwerp voor mensen die beroepshalve betrokken zijn bij de afwikkeling van letselschade.
 

meer informatie

Hubert Braakhuis

Appartementsrecht

Ongeveer een kwart van de totale Nederlandse woningvoorraad bestaat uit appartementsrechten. Dat zijn bijna anderhalf miljoen woningen. In totaal zijn er zelfs nog ongeveer een miljoen andersoortige appartementsrechten (bedrijfsruimtes, parkeerplaatsen e.d.).

meer informatie

Cassatie

Deze titel biedt op toegankelijke wijze inzicht in alle facetten van de civiele cassatieprocedure en de prejudiciëlevragenprocedure. De auteurs schetsen een actueel en compleet beeld van deze materie. Zo vormt de uitgave een nuttig hulpmiddel in de gereedschapskist van iedere praktijkjurist. Heeft u te maken met civiele cassatieprocedures en prejudiciëlevragenprocedures?

meer informatie

B Public International Law


International Criminal Law


B Human Rights Law


European Union Lawondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


meer informatie

ondertitel

serie

auteur


abonneren